"Kortid, visst ikkje no?

INSPIRASJON - UNDERHALDNING - KURS & COACHING FOR VAKSNE KVINNER

Konsertforestillinga

"Kortid, visst ikkje no?"
- skal ein våga og følgja ein draum!

Kampen mellom stemma på den eine skuldra som seier:
"JA! Gå for draumen! Du klara det! Du er god nok!"
Og den på den andre skuldra som seier: "Kven trur du at du er? No drit du deg ut! Hold opp! Kva vil ikkje naboane sei?"

Opplev showet som har inspirert folk til å våga meir!

Sjå utdrag av showet

Coaching

Har du ein draum du enno ikkje har gått for? Ynskjer du og å våga meir?


La meg hjelpa deg.
Gje deg nokre venlege spark bak når da trengs og sjå til at du óg vågar meir og lukkast med draumen din.

Bestill ein GRATIS time med meg idag.

"KORTID, VISST IKKJE NO?"

Kva har du å tapa?

Bestill GRATIS time

Podcasten

"Kortid, visst ikkje no?"
- for kvinner som treng eit venleg spark bak for å våga meir!

Høyr sendingane med Linda på iTunes og Spotify.
 


Lytt til Podcasten på iTunes

Diktsamlinga

"Kortid, visst ikkje no?" 
- dikt til inspirasjon!
(Under arbeid)

Av og til kan eit dikt vera det som skal til for å få oss vidare. Dei kan nå inn til oss på eit anna vis enn vanlege tekstar.
Treng du inspirasjon for å våga litt meir?

Last ned diktet "Kortid, visst ikkje no?"
 

"Kortid, visst ikkje no?"

Altfor ofta utsét me å gjera det som me drøymer om.
Tida går - utan at me realiserar draumane vår.
Men, da treng ikkje å vera sånn!

DA HANDLAR OM Å VÅGA!

"Kortid, visst ikkje no?" er eit heilt konsept som har til oppgåve å inspirera folk til Å VÅGA å følgja draumen sin!

La deg inspirera og gå ut og lev draumen!

Diktet
"Kortid, visst ikkje no?"

 

Kortid passar da

å ta tak i draumen din,

visst ikkje no?

 

Kortid passar da

å unna seg da besta,

visst ikkje no?

 

Kortid passar da å seia,

”Eg elskar deg!”

Springa barbeint i graset

på livets veg,

visst ikkje no?

 

Kortid skal du slutta

å bry deg om kva alle andre syns,

visst ikkje no?

 

Kortid skal du elska deg sjølv 

for den du er,

visst ikkje no?

 

Kortid skal du våga

å visa ditt sanne ”Eg”?

Den som du verkeleg er,

som er heile deg,

visst ikkje no?

 

Eg undrast berre på om du også kjenner

at livet mesta renn ut mellom hender

som sand i eit timeglas.

Brått er det tomt.

 

Utanfor glar sola. Snart er da skumt….

 

Du kan ikkje venta i all æva.

-kortid skal du våga å leva,…..

- visst ikkje no?

 

- Linda Fosse -

Last ned diktet her
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.