Følg draumen! Kortid, visst ikkje no?

Personvern

Retningslinjer for personvern

Denne personvernerklæring gjeld for Kunst og Kultur AS for nettsida LindaFosse.no

BEHANDLINGSANSVARLEG
Hovedansvarleg for behandling av personopplysningane er: Kunst og Kultur AS
 med organisasjonsnummer 926057391.

Ansvarlig personer hos oss er 
Linda Fosse.   

VÅRT FØREMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG 
Personopplysningar som i all hovudsak er namn, e-post og i nokre tilfeller telefonnummer og fødselsdato vert henta inn for å kunna kommunisera med potensielle, eksisterande og tidligare kundar, i tillegg for å kunne gjennomføra bestilte teneste og produkt, samt ha høve til å behandla ei eventuell klage. Andre personopplysningar kan førekoma, men vårt behandlingsgrunnlag ligg inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing

A) Innhenta gyldig samtykke - les mer
B) Nødvendig for å oppfylla ein avtale - les mer
C) Nødvendig for å oppfylla ei rettsleg plikt - les mer
F) Berettiga samtykke (bruk av databehandlar frå eksterne leverandørar) 

Behandling av personopplysningar vil følgja personopplysningslova / personvern ordninga (GDPR) bruk av personopplysningar, som for eksempel innsamling, registrering, samanstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåtar.

 

 

Cookies
Vår nettside nyttar cookies (informasjonskapsler), og ved å bruka denne nettstaden samtykkjer du i at vi kan setja cookies i din nettlesar.
Cookies er ein standard internett-teknologi som dei aller fleste nettstader nyttar. Ein cookie vert lagt i din nettlesars internminne, som gjer at vi betre kan forstå korleis du brukar nettstaden. På sikt brukar vi denne kunnskapen for å tilby deg ei betre oppleving når du besøker heimesida vår. Dette er loggfiler som vart lagra på våre servere, som f.eks. IP-adresser, nettlesarar, operativsystem, bruk/navigasjon etc.

Dei fleste nyare nettlesara, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt på å akseptere cookies automatisk. Om du ikkje ynskjer å akseptera cookies må du difor sjølv velga å endre innstillingeane i din nettlesar sånn at cookies ikkj vert akseptert.

Merk at denne innstillinga kan føra til at mange nettstader ikkje vil fungera optimalt.
Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisera deg personleg.


BRUK AV INFORMASJONSKAPSLAR (COOKIES)

Vi brukar informasjonskapslar på våre nettsider for at besøksstatistikken skal væra påliteleg og for å auka funksjonaliteten på våre sider.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies
 er vi pliktig til å informere om kva informasjonskapsler (cookies) vi nyttar.
 
Kunst og Kultur AS benytter følgende informasjonskapsler 


- Facebook Pixel

- Google Analytics

 

Facebook
Formål: Funksjon for å dela via Facebook. Set ikkje cookie sjølv, men visst ein er tilstades vert den lest.

Google Analytics
Førmeål: Samlar informasjon om korleis besøkjande brukar nettsida. Vi nyttar denne informasjonen for å laga rapportar og vidare for å forbetre nettsida. Cookiene samlar kun informasjon som er anonym, derav antal besøkande på nettsida, kor besøkande kjem frå og kva sider dei besøker.

Vi etterstreber til ei kvar tid å følgja gjeldane regelverk for personvern, og om du har spørsmål er du velkomen til å sende ein e-post på: [email protected]

KVA VERT BEHANDLA OG KORDAN HENTA VI INN PERSONOPPLYSNINGAR
Nokre personopplysningar hentar vi inn frivillig, dvs brukar legg igjen personopplysningar sånn at vi kan gjennomføra bestilling av produkt og teneste. Nokae personopplysninger er vi pliktig til å henta inn og oppbevara i henhald til gjeldande regelverk. (f.eks rekneskapsbilag er lovpålagt i henhald til bokføringslova). Vi henta inn personopplysningar i all hovedsak via kontaktskjema på nettsida, e-post, telefon, tekstmelding og meldingar via sosiale mediar. Anna form for kommunikasjon kan og førekomma. 

Merk at behandling av personopplysningea i relasjon til spesifikke tenester og produkt kan væra regulert i eigne avtala som er tilgjengeleggjort på dei spesifikke produktsidena. Frå tid til annan gjennomfører vi og brukar- og kundeundersøkelsar for å få ei betre forståing for behova til våre kundar. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Linda Fosse verken hentar inn, registrar eller behandlar sensitive personopplysninger.

DELE VI PERSONOPPLYSNINGAR MED ANDRE?
Noke deling av personopplysningar er naudsynt (nokon og pliktig) for å kunne drifta vår verksemd. Dette vil typisk vera IT leverandørar (t.d. webhotel, e-post , programvare og skybaserte tenester),  regnskap/revisjon, rådgjevning og lovpålagt rapportering til myndigheiter.

Kunst og Kultur AS  si side lindafosse.no «hosta» av Kajabi LLC I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til

- Google.com
- setmore.com
- Tripletex.no

Vi er i god tru at alle desse databehandlingtenesta følgjer GDPR lovgivningen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGAR
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysningar på best mulig måte sånn at uvedkomande ikkje får innsyn eller har høve til å endra og påverke personopplysningane. Vi nyttar kun anerkjente IT leverandørar og programvare. 

INNSYN OG RETTING
I samsvar med personopplysningsloven § 18 har ein krav på innsyn i dei opplysningar som er registrert. Innsyn kan ein få ved å sende ei skriftleg henvending til 
Linda Fosse, Askeland 28, 5286 Haus. Dersom dei registrerte opplysningane ikkje er riktige eller dei er ufullstendige kan du kreva desse retta i samsvar til personopplysningslova sin § 27.

OPPBEVARING OG SLETTING
I samsvar med personopplysningslova § 28 skal opplysningar som ikkje lenger er naudsynt ut frå det føremål dei er lagra for, slettast. Kunst og Kultur AS
 lagrar personopplysningar om kundar i samsvar med den til ei kvar  tid gjeldande Norsk/Europeisk lovgjeving.

Du kan kva tid som helst kreva sletting av all personleg informasjon vi har om deg med unntak av opplysningar vi er nøyd eller pliktig til å oppbevara i tråd med gjeldande regelverk, f.eks bokføringslova.

Om du ikkje ynskjer å motta e-postar frå oss lenger, klikk avbestillings-link som du som regel finn nederst i kvar e-post du mottar frå oss. Ynskjer du å verta sletta frå alle våre registre, send oss en e-post på 
[email protected]