πŸŽ„πŸ’πŸŽΆ
BESTILL 
UNDERHALDNING TIL JULEBORDET
πŸŽ„πŸ’πŸŽΆ

 

Bestill god stemning til julebordet

20 minutt - 60 minutt etter Dykkar ynskje!

πŸŽ„πŸ’πŸŽΆ
𝐇𝐄𝐑 𝐕𝐄𝐑𝐓 𝐃𝐀 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄 ππŽπ‹π‹π€π‘! πŸŽπŸ€ΆπŸŽ„

Få ei musikalsk førjulsreisa tilbake til ei tid då 
juletrea var ekte, ungane visst kva ein kandisklump var 
og Papen kom heim til Jul!

Bestill konserten til  julebordet Dykkar idag! 

Tlf. 93216538

πŸ’
πŸŽ„πŸ””π†π€π‘π€ππ“π„π‘π“ π†πŽπƒ π’π“π„πŒππˆππ† πŽπ† 𝐇Ø𝐆 π€π‹π‹π’πŽππ†-π…π€πŠπ“πŽπ‘!πŸ’πŸŽ„πŸ””

Last ned pris og meir info om konserten her
Close

Fyll ut for meir info om konserten og pris.